Onze downloads in PDF

- - Tobi Talent - -

Wat voor opleiding kies jij?

Wat voor opleiding kies jij?

Is de opleiding die jij kiest een keuze uit de beschikbare opleidingen of maak je bewust een afweging die in lijn loopt met jouw toekomstplanning?

Woman Hire meVeel opleidingen lopen niet synchroon met de beschikbare banen. Als jij van school komt bestaat de mogelijkheid om werkloos te raken door een tekort aan vacatures oftewel de banen die er wel zijn komen niet overeen met jouw opleiding.

Hier stuiten we op het probleem van de scholing die structureel achterloopt op de banenmarkt.

Natuurlijk is het koffiedik kijken wat voor banen er over vijf jaar zijn. Maar we kunnen wel spreken van het falen van een overheid of de beleidsmakers in deze. Onze wereld draait al een jaar of twintig om de ontwikkelingen op technologisch gebied en nu nog zijn er veel te weinig opleidingen hierin.

Van de huidige beroepen zal er in de komende twintig jaar 50% verdwijnen, dit zijn beroepen waar nu nog les in gegeven wordt. De studenten zullen dus maximaal nog twintig jaren kunnen werken in hun vakgebied maar zullen daarna werkloos raken.

Maar het is niet alleen het verlies aan beroepen wat op ons afkomt, het is ook de verandering in de samenleving die onze toekomst gaat vormen.

Zo bestaat de mogelijkheid dat we straks geen tweeverdieners meer hebben. We werken dan parttime of de een fulltime en de ander niet. Onze gezondheidszorg ondervindt nu de eerste tekenen van verandering. De kans bestaat dat wij in de toekomst de zorg voor onze familie zelf moeten gaan organiseren. Dan verdelen jij en je partner de tijd tussen betaalde arbeid en zorg.

Met dit in het achterhoofd kan de keuze voor een opleiding ineens een geheel andere worden.

Dat het een en ander gaat veranderen staat vast. Dat de overheid en de beleidsmakers niet snel genoeg inspelen op de toekomst is een feit. Dat we er zelf voor staan is een keuze. Dat komt omdat wij zelf kunnen besluiten om af te wachten wat de overheid gaat doen, maar we kunnen ook beslissen om zelf het initiatief te nemen. Door zelf alle ontwikkelingen goed in de gaten te houden, bewust bezig te zijn met toekomstplanning en strategisch de juiste opleiding te kiezen kan je teleurstelling in de toekomst voorkomen.